Yleistä tietoa:

Puhelinneuvonta, tiedottaminen ja tilausten hyväksyminen maanantaista torstaihin klo 8.00–16.30 ja perjantaisin klo 8.00–12.00 puhelimitse (0 24 21) / 96 78 - 0 ja sen jälkeen tilaus vastaanotetaan vastaajalla.

Tilausten vastaanottaminen faksitse (0 24 21) / 96 78 - 20 tai sähköpostitse: auftrag@weyergans.de.
Tilauksen vähimmäisarvo on 20,00 € brutto.
Jos tilauksessa on useampi kuin yksi toimitusosoite, pakkaus- tai kuljetuskustannusmaksu veloitetaan toimitusosoitetta kohden.


Pankkitietomme ennakkomaksua varten löytyvät täältä:

  • Commerzbank AG Köln
  • BLZ: 370 800 40
  • Tili: 101778000
  • BIC-/Swift-koodi: DRES DE FF 370
  • IBAN: DE47 3708 0040 0101 7780 00

Yleiset ehdot

Seuraavat määräykset ovat sitovia Weyergans High Care AG:n (jäljempänä Yritys) kanssa käytävissä liiketoimissa, ja Asiakas hyväksyy ne, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu:

1. Tilaa

Tilaukset on tehtävä kirjallisesti. Tilaukset, jotka käsitellään tavanomaisin maksuehdoin, voidaan tehdä tilauslomakkeilla sekä kirjeitse, postikortteina, sähköpostitse tai faksilla. Puhelintilaukset tulevat lainvoimaisiksi, kun tilausvahvistus, joka voi olla myös lasku, on vastaanotettu. Tilaukset, jotka käsitellään leasing- tai osamaksulla (ks. 9), edellyttävät erityistä kirjallista lomaketta.

2. Toimitus

Henkilökohtaista toimitusta lukuun ottamatta toimitus tapahtuu asiakkaan vastuulla. Kuljetusvakuutusta ei oteta, ellei asiakas anna lähetyksen yhteydessä erityisiä ohjeita. Asiakas vastaa kaikista vakuutuskustannuksista sekä mahdollisesta pikakuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos toimituksesta tehdään perusteltu valitus (huono tai erilainen toimitus), jälleenmyyjä sitoutuu toimittamaan jälkitoimituksen tai alentamaan kauppahintaa lakisääteisten säännösten mukaisesti.

3. Toimitusaika

Toimitukset on tehtävä mahdollisuuksien mukaan välittömästi varastosta. Kiinteä toimitusaika on voimassa vain, jos toimitusaika on nimenomaisesti sovittu sitovaksi. Yhtiön itsetoimitus pysyy varattuna. Jos yritys on laiminlyönyt maksunsa, asiakkaan on myönnettävä sille kohtuullinen lisäaika.

4. Takuu

Jollei toisin ole tarjottu, yritys takaa toimitettujen tavaroiden jälkikäteistä suoritusta (korjausta tai vaihtoa valintansa mukaan) koskevan vaatimuksen, joka on esitettävä ennen toimitusta tai 12 kuukauden kuluessa toimituksesta. Kulumiselle alttiiden tuotteiden osalta valmistus-, käsittely- tai materiaalivirheet voidaan tunnustaa vain, jos niistä ilmoitetaan myyntiosastolle 14 päivän kuluessa. Takuu ei koske tavaroita, joita on käsitelty tai käytetty väärin kaikenlaisten ulkoisten vaikutusten vuoksi tai yrityksen tai valmistajan teknisten ohjeiden vastaisesti tai muutoin, eikä myöskään luonnollista kulumista. Takuuvaateet voidaan hyväksyä vain, jos jälkisuoritusta koskeva vaatimus ilmoitetaan yritykselle tai edustajalle kirjallisesti ja hyvissä ajoin välittömästi sen havaitsemisen jälkeen. Muita korvausvaatimuksia vahingoista, jotka eivät ole aiheutuneet suoraan toimituksen kohteelle, ei voida esittää.

5. Hinnat

Hinnat ovat euromääräisiä, ja ne on otettava kulloinkin voimassa olevista hinnastoista tai tilauslomakkeista. Edellisten hinnastojen hinnat menettävät voimassaolonsa uuden hinnaston julkaisemisen jälkeen. Hinnat sisältävät pakkaus- ja kuljetuskustannukset vain Saksan liittotasavallan sisällä. Tämän ylittävät kustannukset, esimerkiksi remburssikulut, valuutanvaihtokulut tai toimituksen maksamisesta käteisellä aiheutuvat kustannukset, ovat kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulla. Siltä osin kuin arvonlisäveron määrää ei ole ilmoitettu hintatarjouksissamme, hintatarjoukset on kaikissa tapauksissa ymmärrettävä nettohintoina. Saksassa arvonlisävero lisätään tällöin vastaavan lakisääteisen verokannan mukaan.  

6. Maksuehdot

Maksut on suoritettava välittömästi laskun päiväyksestä alkaen ilman mitään vähennyksiä, ellei toisin sovita. Jos maksuaika ylittyy, yhtiöllä on oikeus saada viivästyskorkoa lakisääteisen korkokannan mukaan. Maksun viivästyessä veloitetaan 10,00 euroa mahdollisista muistutuksista.

7. Vientilauseke

Valtion sisällä toimitetut tavarat ja niiden tarvikkeet on periaatteessa tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan maan sisällä. Jälleenmyynnistä muuhun maahan kuin Saksan liittotasavaltaan on joka tapauksessa ilmoitettava etukäteen ja saatava kirjallinen hyväksyntä yritykseltä siviilioikeudellisten ja teknisten määräysten vuoksi sekä regressivaatimusten hylkäämiseksi.

8. Tittelin säilyttäminen

Toimitetut tavarat pysyvät yhtiön omaisuutena, kunnes kaikki saatavat on maksettu kokonaisuudessaan. Jakelijan omistusoikeuden piiriin kuuluvia tavaroita ei saa ilman suostumusta myydä edelleen, pantata tai luovuttaa vakuudeksi. Oikeuspaikka on Düren.

9. Leasing

Jos kyseessä on laitteen osto, yritys siirtää asiakkaan pyynnöstä käsittelyn leasing-kumppanille. Tässä tapauksessa leasingyhtiö toimii ostajana.

10. Vakuusvelvoite

Kunkin laitteen varustukseen kuuluvat käyttöohjeet ja käyttöaiheet ovat ratkaisevia lääkinnällisten ja kosmeettisten laitteiden käytön kannalta. Jos laitteen mukana ei vahingossa toimiteta merkintäluetteloa, asiakkaan on pyydettävä sellainen välittömästi yritykseltä. Tästä ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia. Yhtiö ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Asiakkaalle esittämistä vaateista, jotka johtuvat loukkauksesta, huolimattomasta käytöstä tai epäasianmukaisesta käsittelystä.

11. Jälleenmyyntiä verkossa koskeva poissulkeminen

Yhtiön Weyergans High Care AG:n tuotteita jaetaan konsultoivan erikoiskaupan kautta, eikä niitä ole tarkoitettu jälleenmyyntiin verkkokauppojen kautta. Poikkeukset edellyttävät ennakkosuostumusta välipäätöksen välttämiseksi. Tämä sopimus on sidottu kirjalliseen muotoon. 

12. Vastuu korvausvaatimuksista

Yritys ei vastaa asiakkaalle kilpailulainsäädännön mukaisesta pätevyydestä yrityksen liiketoiminnassaan antamien mainoslausuntojen osalta, jos asiakas ottaa nämä mainoslausunnot käyttöön mainonnassaan tai niitä muutetaan samassa laajuudessa kuin ydintä.

Ajankohta: 06.09.2021