Hyvät asiakkaat
Tietosuoja on luottamusasia.

Käsittelemme tietojasi vain, jos olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi tähän, tai jos asiaankuuluvat lait sallivat, tai velvoittavat tietojenkäsittelyn.

Seuraavat tietosuojailmoitukset kattavat liittovaltion tietosuojalain (BDSG) ja telemedialain (TMG) nykyisen oikeudellisen kehyksen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset, joita sovelletaan kaikkialla Euroopassa 25.5.2018 alkaen. Viittaukset tietosuoja-asetuksen oikeusperustaan ovat merkityksellisiä 25.5.2018 alkaen.

Kerromme mielellämme yksityiskohtaisesti tietosi käsittelystä Weyergansissa alla. Jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kommentteja tai kysymyksiä, voit aina ottaa meihin yhteyttä puhelimitse 02421-9678-0 tai sähköpostitse osoitteeseen datenschutz@weyergans.de. Olemme aina käytettävissäsi.

Seuraavat tietosuojailmoitukset kertovat, minkä tyyppinen ja kuinka kattava Weyergans High Care on. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan osoittaa suoraan tai välillisesti henkilölle.

Weyergansin tietojenkäsittely voidaan jakaa pääasiassa kahteen luokkaan:

- Kun käytät nettisivua weyyergans-shop.de. laitteen ja palvelimemme välillä vaihdetaan erilaisia tietoja. Nämä voivat olla myös henkilötietoja. Tällä tavoin kerättyjä tietoja käytetään muun muassa kaupan hoitamiseen. Tilauksen käsittelyä varten käsitellään kaikki tarvittavat tiedot. Tietojasi välitetään vain, jos se on tarpeen tilauksen käsittelyä varten.

- Uutiskirjeiden muodossa mainontaa varten käsittelemme tietojasi vain, jos olet erikseen antanut siihen suostumuksesi.

Sovellettavan lain ja GDPR:n vaatimusten mukaisesti sinulla on erilaisia oikeuksia, joita voit vaatia meitä kohtaan. Esittelemme yksilöllisen oikeutenne yksityiskohtaisesti tässä tietosuojakäytännössä.

Vastuuhenkilön nimi ja osoite

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja muissa jäsenmaiden kansallisissa tietosuojalaeissa sekä muissa tietosuojasäännöksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä on

Schneider & Maurerin tietosuojakäytäntö,
Weinstr. 58, 77815 Bühl
Sähköposti: datenschutz@weyergans.de
Puhelin: +49 (0) 72 23 - 979 44 90,
Faksi: +49 (0) 24 21 - 96 78 20

Weyergans High Care AG:n tietosuojavastaavaan voi ottaa yhteyttä yllä olevassa osoitteessa tai datenschutz@weyergans.de.

Tietosuojasi on meille tärkeää.

Arvostamme kiinnostustasi yritystämme, tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan haluammekin, että tunnet olosi turvalliseksi vieraillessasi verkkosivuillamme myös henkilötietojemme suojaamisen osalta. Otamme henkilötietosi suojaamisen vakavasti. Gdpr:n ja liittovaltion tietosuojalain säännösten noudattaminen on meille itsestäänselvyys. Haluamme sinun tietävän, milloin keräämme mitäkin tietoja ja miten käytämme niitä. Olemme ryhtyneet teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että sekä me että ulkoiset palveluntarjoajat noudatamme tietosuojasäännöksiä.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat tietoja henkilöllisyydestäsi. Tämä sisältää nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Verkkosivustomme käytön kannalta ei ole välttämätöntä, että sinun on luovutettava henkilötietojasi. Tietyissä tapauksissa tarvitsemme kuitenkin nimesi ja osoitteesi sekä muita tietoja, jotta voimme tarjota tarvitsemianne palveluja.

Sama koskee esimerkiksi tiedotusmateriaalin ja tilattujen tavaroiden lähettämistä tai yksittäisten kysymysten vastauksia. Kiinnitämme tarvittaessa huomionne sen mukaisesti.

Lisäksi tallennamme ja käsittelemme meille antamiasi tietoja vain luvallasi tai automaattisesti.

Jos käytät palveluita, kerätään yleensä vain ne tiedot, joita tarvitsemme palvelujen tarjoamiseen. Siltä osin kuin pyydämme sinulta lisätietoja, tämä on vapaaehtoista tietoa. Henkilötietoja käsitellään yksinomaan pyydetyn palvelun toteuttamiseksi ja omien oikeutettujen liike-elämän etujen suojaamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Siltä osin kuin saamme rekisteröidyn suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena toimii artiklan 6 kohta 1 alakohta a.

Kun on kyse henkilötietojen käsittelystä, joka on tarpeen rekisteröidyn osapuolena olevan sopimuksen noudattamiseksi, oikeusperustana toimii artiklan 6 kohta 1 alakohta b GDPR. Tämä koskee myös esisopimustoimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavia käsittelytoimia. Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, oikeusperustana toimii artiklan 6 kohta 1 alakohta c GDPR.

Jos rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, oikeusperustana toimii artiklan 6 kohta 1 alakohta d.

Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun turvaamiseksi ja rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja perusvapaudet eivät ole tärkeämpiä kuin ensimmäinen etu, käsittelyn oikeusperustana toimii artiklan 6 kohta 1 alakohta f.

Tietojen poisto- ja tallennusaika

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai estetään heti, kun tarvittavaa syytä säilyttämiseen ei ole. Varastointia voi toteutua myös, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä on säätänyt siitä EU:n asetuksissa, laeissa tai muissa määräyksissä, joihin rekisterinpitäjä kuuluu. Tiedot on myös estettävä tai poistettava, jos edellä mainituissa standardeissa säädetty säilytysaika päättyy, jollei ole tarpeen varastoida tietoja edelleen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen täyttämistä varten.

Henkilötietojen tarkoitus

Käytämme yleensä antamaiasi henkilötietoja vastataksemme pyyntöihinne, käsitelläksemme tilauksianne, tai antaaksemme sinulle pääsyn tiettyihin tietoihin tai tarjouksiin. Asiakassuhteiden ylläpitämiseksi tai tilaamaamme palveluntarjoajaa voidaan myös vaatia käyttämään näitä henkilötietoja, kertoaksemme sinulle yrityksemme hyödyllisistä tuotetarjonnasta, tai tehdäksemme verkkokyselyjä, jotta voimme paremmin täyttää asiakkaidemme tarpeet ja vaatimukset.

Kunnioitamme tietenkin sitä, jos et halua jättää henkilötietojasi meille asiakassuhteemme jatkamiseksi (erityisesti suoramarkkinointiin tai markkinatutkimukseen). Emme myy tai muutoin markkinoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

Käyttötarkoitus

Annamme verkossa antamasi henkilötiedot vain sinulle välitettyihin tarkoituksiin, keräämistä, käsittelyä ja käyttöä varten. Henkilötietojasi ei toimiteta kolmansille osapuolille ilman tarvittavaa suostumustasi. Henkilötietojen kerääminen ja niiden toimittaminen valtion laitoksille ja viranomaisille, joilla on oikeus saada tietoja, tapahtuu vain asiaa koskevien lakien mukaisesti, tai jos olemme velvollisia tekemään niin tuomioistuimen päätöksellä. Työntekijämme ja tilaamamme palveluyritykset ovat velvollisia säilyttämään luottamuksellisuuden ja noudattamaan liittovaltion tietosuojalain säännöksiä.

Tietojenkäsittely tilauksesta

Voimme käsitellä ja tallentaa asiakastilauksiin liittyviä tietoja siinä määrin kuin se on tarpeen toteutuksen ja käsittelyn kannalta ja niin kauan kuin olemme velvollisia säilyttämään nämä tiedot lakisääteisten säännösten mukaisesti.

Kun asiakas tekee tilauksen kanssamme, käsittelemme sopimuksen tekemiseen, toteuttamiseen, tai irtisanomiseen tarvittavia tietoja. Asiakkaan tilauksen lisäksi tämä sisältää etunimen, sukunimen, osoitteen ja, jos saatavilla, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteesi. Osana tilauksesi käsittelyä käsittelemme osoitteesi ja/tai puhelinnumerosi tai matkapuhelinnumerosi, ilmoittaaksemme tilauksen tarkan toimituspäivän etukäteen postikortilla ja/tai jos kyseessä on puhelu tai tekstiviesti, ja tehdäksemme toimituksesta mahdollisimman miellyttäväksi asiakkaalle. Oikeusperustana on GDPR:n artiklan 6 kohta 1 alakohta b, eli Asiakas toimittaa meille tiedot sinun ja meidän välisen sopimussuhteen perusteella.

Sopimuksen tekemisen jälkeen asiakas saa meiltä asiakasnumeron. Tämä toimeksianto perustuu GDPR:n artiklan 6 kohtaan 1 alakohta f, ja se noudattaa oikeutettua etua varmistaakseen parhaan mahdollisen viestinnän asiakkaalle ja meille.

Siltä osin kuin emme käytä yhteystietoja mainostarkoituksiin, säilytämme sopimuksen täytäntöönpanoa varten kerättyjä tietoja lakisääteisten tai mahdollista sopimustakuu- ja takuuoikeuksien voimassaolon päättymistä saakka. Näiden ajanjaksojen päättyessä säilytämme GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta c perusteella kauppa- ja verolainsäädännön edellyttämät sopimussuhteen tiedot laissa määritellyin ajanjaksoin. Tältä ajalta (säännöllisesti kymmenen vuotta sopimuksen tekemisestä) tiedot jälleenkäsittelyä varten, jos veroviranomaiset tekevät tarkastuksen.

Mainontaan tarkoitettu tietojenkäsittely

Toimitusilmoitusta lukuun ottamatta käsittelemme puhelin- tai matkapuhelinnumeroita ja/tai sähköpostiosoitteita vain omiin mainostarkoituksiin ja vain, jos olet antanut meille GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohta a, alakohdassa tarkoitetun nimenomaisen suostumuksesi. Jos annat meille sähköpostiosoitteesi, lähetämme sinulle ensin vahvistuslinkin. Napsauta tätä linkkiä, joka sisältyy uutiskirjeen postitusluetteloon. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa maksutta ja erikseen kyseisen kanavan osalta. Tähän riittää lyhyt puhelu tai viesti määritettyyn yhteystieto-osoitteeseen. Lisäksi sähköpostiuutiskirjeen tapauksessa voit napsauttaa "Tilauksen peruutus" jokaisen sähköpostin lopussa.

Muut kuin henkilötiedot, jotka kerätään automaattisesti

Kun käytät verkkosivustoamme, seuraavat tiedot tallennetaan organisatorisiin ja teknisiin tietoihin: käytettyjen sivujen nimet, käytetty selain ja käyttöjärjestelmä, käyttöpäivä ja -aika, käytetyt hakukoneet, ladattujen tiedostojen nimet ja niiden IP-osoite.

Arvioimme näitä teknisiä tietoja anonyymisti ja vain tilastollisia tarkoituksia varten, jotta voimme jatkuvasti optimoida verkkosivustomme ja tehdä Internet-tarjouksistamme entistä houkuttelevampia. Nämä anonyymit tiedot tallennetaan erilliseen turvajärjestelmään henkilötiedoista, eikä niiden perusteella voida tehdä johtopäätöksiä yksilöstä. Henkilötietosi ja yksityisyytesi ovat siis aina suojattuja.

Evästeet

Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Sivustomme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan internetselaimeen tai käyttäjän tietokonejärjestelmän selaimeen. Kun käyttäjä käyttää verkkosivustoa, evästeet voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Tämä eväste sisältää tyypillisen merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksilöllisesti, kun verkkosivustoa käytetään uudelleen.

Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustostamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkin verkkosivustomme elementit edellyttävät, että kutsuva selain voidaan tunnistaa myös sivun vaihdon jälkeen.

Evästeisiin tallennetaan ja välitetään seuraavat tiedot:

 • Kieli

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta evästeiden avulla on artikla 6 kohta 1 alakohta f.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisesti tarvittavien evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjille. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeitä. Näitä on tarpeen, että selain tunnistetaan myös sivun vaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraaviin sovelluksiin:

 • Kieliasetusten siirtäminen

Teknisesti välttämättömillä evästeillä kerättyjä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen. Näissä tarkoituksissa oikeutettu etumme on myös henkilötietojen käsittelyssä artiklan 6 kohdan 1 alakohta f mukaisesti.

Varastoinnin kesto, muutoksenhaku- ja hävittämismahdollisuus

Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ja käyttäjä lähettää ne sivustollemme. Siksi käyttäjänä sinulla on myös täysi määräysvalta evästeiden käyttöön. Muuttamalla internetselaimesi asetuksia voit poistaa evästeiden lähetyksen käytöstä tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, kaikkia verkkosivuston toimintoja ei ehkä enää käytetä täysimääräisesti.

Lapset

Alle 18-vuotiaiden henkilöiden ei pitäisi antaa meille henkilötietoja ilman vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa suostumusta. Emme pyydä, kerää tai jaa henkilötietoja lasten ja nuorten kanssa.

Turvallisuus

Verkkosivustovierailulla käytämme yhteistä SSL (Secure Socket Layer) -menetelmää yhdessä selaimesi tukeman korkeimman salaustason kanssa. Yleensä tämä on 256-bittinen salaus. Jos selaimesi ei tue 256-bittistä salausta, käytämme sen sijaan 128-bittistä v3-tekniikkaa. Voit nähdä, lähetetäänkö yksi sivu verkkosivustostamme salattuna, näytöllä näkyvästä suljetusta  kulhon tai lukkosymbolin kuvasta selaimesi alemmassa tilarivissä.

Käytämme myös asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojataksesi tietojasi vahingolliselta tai tarkoituksellisesti manipuloinnilta, osittaiselta tai täydelliseltä häviämiseltä, tuhoamiselta tai kolmansien osapuolten luvattomalta käytöltä. Turvatoimiamme parannetaan jatkuvasti teknologian kehityksen mukaisesti.

Tietosuojakäytäntömme muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa turvallisuus- ja tietosuojatoimenpiteitämme siinä määrin kuin se on tarpeen teknisen kehityksen vuoksi. Tällaisissa tapauksissa mukautamme tietosuojakäytäntöämme myös vastaavasti. Huomaa tietosuojakäytäntömme nykyinen versio.

Linkkejä

Jos käytät internetsivujemme puitteissa tarjottuja ulkoisia linkkejä, tämä tietosuojailmoitus ei ulotu näihin linkkeihin. Kun tarjoamme linkkejä, pyrimme varmistamaan, että ne täyttävät myös yksityisyys- ja turvallisuusstandardimme. Meillä ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, noudattavatko muut palveluntarjoajat tietosuoja- ja turvallisuusmääräyksiä.

Siksi tutustu myös muiden palveluntarjoajien verkkosivuilla annettuihin tietoihin.

Tietosuojakäytäntö.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc:n tarjoamaa verkkoanalytiikkapalvelua ("Google"). Google Analytics käyttää niin sanottuja "evästeitä", tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivuston käytön analysoimisen. Evästeen tuottamat tiedot tämän verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) välitetään Googlen palvelimelle Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne.

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston operaattoreille ja muille verkkosivustojen ja internetin käyttöön liittyville palveluille. Google voi myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

Google ei missään tapauksessa yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Tätä varten on varottu, että IP-osoitteesi tallennetaan vain lyhennetyssä muodossa. Voit estää evästeiden asentamisen asettamalla selainohjelmistosi vastaavasti; Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tässä tapauksessa et ehkä voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Käyttämällä tätä verkkosivustoa suostut Googlen sinusta keräämien tietojen käsittelyyn edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Voit myös estää vain tämän palvelun käytön. Google Analytics tarjoaa vastaavan työkalun tähän tarkoitukseen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Maksutavat

PayPal

Verkkosivustollamme tarjoamme maksutavan PayPal. Tämän maksupalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal").

Jos valitset maksun PayPalin kautta, syöttämäsi maksutiedot välitetään PayPalille.

Tietojesi toimittaminen PayPalille perustuu artiklan 6 kohdan 1 alakohdan b mukaisesti.

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Ennakkomaksu

Verkkosivustollamme tarjoamme maksun "ennakkomaksun" Weyergans High Care kautta.

Tässä maksuvaihtoehdossa määritetty laskun summa siirretään Weyergans High Care AG:n tilille ennen tavaroiden toimittamista.

Kirjoita viitteeseen laskun numero. Toimitus lähetetään heti, kun maksu on hyvitetty tilillemme.

Siirrä tilauksesi kokonaissumma tilillemme.

Commerzbank AG Köln

BLZ: 370 800 40

Tili: 101778000

BIC-/Swift-koodi: DRES DE FF 395

IBAN: DE47 3708 0040 0101 7780 00

Tietojesi siirtäminen Weyergans High Care AG:lle perustuu GDPR:n (GDPR) artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a ja GDPR:n artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan b (käsittely sopimuksen tekemistä varten) perusteella.

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa.

Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Luottokortti

Nettisivuillamme tarjoamme muun muassa maksua "luottokortilla". Tämän maksupalvelun tarjoaja on Wirecard AG, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Saksa

Jos valitset maksun luottokortilla, syöttämäsi maksutiedot lähetetään Wirecard AG:lle.

Tällä maksutavalla sinulla on mahdollisuus maksaa tilauksesi VISA- tai Mastercard-luottokortilla.

Maksujen käsittely käsitellään turvallisesti Wirecard Bankin ulkoisen sivuston kautta, jotta tietosi voidaan suojata täysin.

Kun tapahtuma on valmis, tililtäsi veloitetaan kätevästi ja turvallisesti laskun summa.

Tietojesi toimittaminen PayPalille perustuu artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan b mukaisesti.

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Suoraveloitus

Nettisivuillamme tarjoamme maksua suoraveloituksella.

Jos valitset maksun suoraveloituksella, syöttämäsi maksutiedot siirretään Wirecard AG:lle.

Suoraveloitusmenettelyssä annat meille luvan periä sovellettavan laskun summan tililtäsi.

Tililtäsi veloitetaan aiheutuneet kustannukset. Kun maksu on vastaanotettu, tavarat lähetetään sinulle.

Tietojesi toimittaminen PayPalille perustuu artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaisesti.

Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojenkäsittelyyn milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta aiempien tietojenkäsittelytoimien tehokkuuteen.

Yhteydenottolomakkeet ja sähköpostitiedustelut

Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivuiltamme saa yhteydenottolomakkeen, jota voi käyttää sähköiseen yhteydenpitoon. Jos käyttäjä hyödyntää tätä mahdollisuutta, syöttörajoitteen syötetyt tiedot välitetään meille ja tallennetaan.

Nämä tiedot ovat:

 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Saatekirje
 • Vapaaehtoisesti annettuja tietoja, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Jättöprosessin päivämäärä ja kellonaika

Kun viesti lähetetään, myös seuraavat tiedot tallennetaan:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Jättöprosessin päivämäärä ja kellonaika

Tietojen käsittelyä varten suostumuksesi saadaan lähetysprosessin aikana ja tähän tietosuojailmoitukseen viitataan.

Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa meihin yhteyttä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tässä tapauksessa tallennetaan sähköpostitse välitetyt käyttäjän henkilötiedot.

Henkilötietojasi ei siirretä kolmansille osapuolille muihin kuin alla lueteltuihin tarkoituksiin. Jaamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos:

 • olet antanut siihen nimenomainen suostumuksesi artiklan 6 kohta 1 alakohta a mukaisesti,
 • artiklan 6 kohta 1 alakohta f mukaisesti, joka on tarpeen oikeusvaateiden puolustamiseksi, eikä ole mitään syytä uskoa, että sinulla olisi ylin intressi tietojen luovuttamiseen,
 • jos on olemassa lakisääteinen velvollisuus siirtää artiklan 6 kohta 1 alakohta c mukaisesti
 • Tämä on sallittua laissa, ja sitä edellytetään GDPR:n artiklan 6 kohta 1 alakohta b mukaisesti sopimussuhteiden sovittamiseen kanssasi.


Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on GDPR:n artiklan 6 kohta 1 alakohta a käyttäjän suostumuksella.

Sähköpostin lähettämisen aikana välitettyjen tietojen käsittelyn oikeusperusta on artiklan 6 kohta 1 alakohta f GDPR. Jos sähköpostiyhteyshenkilön tarkoituksena on tehdä sopimus, käsittelyn lisäperusteena on GDPR:n artiklan 6 kohta 1 alakohta b.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Syöttörajoitteen henkilötietojen käsittelyä käytetään yksinomaan kontaktin käsittelyyn. Jos kyseessä on yhteydenotto sähköpostitse, sillä on myös tarvittava oikeutettu etu tietojen käsittelyssä.

Muita lähetysprosessin aikana käsiteltyjä henkilötietoja käytetään yhteydenottolomakkeen väärinkäytön estämiseen ja tietotekniikkajärjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen.


Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita. Yhteydenottolomakkeen syöttölomakkeen ja sähköpostitse lähetettyjen henkilötietojen osalta näin on, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteista voidaan päätellä, että nämä tosiseikat on lopullisesti selvitetty.

Lähetysprosessin aikana kerätyt lisätiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.


Vastustuksen ja hävittämisen mahdollisuus

Käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa säilytystä. Kaikki yhteydenoton aikana tallennetut henkilötiedot poistetaan tässä tapauksessa. Tällöin keskustelua ei voida jatkaa.

Jos haluat käyttää peruuttamis- tai vastustamisoikeuttasi, lähetä sähköpostia datenschutz@weyergans.de

Uutiskirje

Jos haluat saada sivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta vain sähköpostiosoitteen ja sopimuksen siitä, että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä välitä niitä kolmansille osapuolille. Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely tapahtuu yksinomaan suostumuksesi perusteella (GDPR:n artiklan 6 kohta 1 alakohta a). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen tallentamiseen, sähköpostiosoitteen tallentamiseen, uutiskirjeen lähettämiseen ja niiden käyttöön, esimerkiksi uutiskirjeen "Peruuta tilaus" -linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo toteutettujen tietojenkäsittelytoimintojen laillisuuteen. Tiedot, jotka olet tallentanut kanssamme uutiskirjeen vastaanottamista varten, säilytetään meillä, kunnes sinut poistetaan uutiskirje listalta, uutiskirjeen tilauksen peruuttamisen jälkeen. Data joka on tallennettu muihin tarkoituksiin (esim. jäsenalueen sähköpostiosoitteisiin) pysyvät muuttumattomina ja tämä ei vaikuta niihin.

Pikaposti

Tämä verkkosivusto käyttää Rapidmailin palveluita uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Germany.Rapidmail on palvelu, jonka kanssa uutiskirjeiden lähettäminen voidaan muun muassa järjestää ja analysoida. Jos syötät tietoja uutiskirjeen vastaanottamista varten (esim: sähköpostiosoite), ne tallennetaan Rapidmailin palvelimille. Rapidmailin avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoitamme. Kun avaat Rapidmaililla lähetetyn sähköpostiviestin, sähköpostiviestin sisältämä tiedosto (ns. verkkojäljitys) muodostaa yhteyden Rapidmailin palvelimiin. 

Lisäksi kerätään teknisiä tietoja (esim. hakuaika, IP-osoite, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä). Tätä tietoa ei voi määrittää vastaavalle uutiskirjeen vastaanottajalle. Niitä käytetään yksinomaan uutiskirjekampanjoiden tilastollisiin analyyseihin. Näiden analyysien tuloksia voidaan käyttää tulevien uutiskirjeiden mukauttamiseen paremmin vastaanottajien etuihin.

Jos et halua Rapidmailin analyysiä, sinun on unohdettava uutiskirjeen tilaus. Tätä varten tarjoamme vastaavan linkin jokaisessa uutiskirjeviestissä. Voit myös peruuttaa uutiskirjeen tilauksen suoraan verkkosivuilta. Tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi (artiklan 6 kohta 1 alakohta a GDPR). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Peruuttaminen ei vaikuta jo toteutettujen tietojenkäsittelytoimintojen laillisuuteen. Tiedot, jotka olet tallentanut kanssamme uutiskirjeen vastaanottamista varten, tallennetaan meille, kunnes sinut poistetaan uutiskirjelistalta, uutiskirjeen tilauksen peruuttamisen jälkeen, sekä palvelimiltamme, että Rapidmail-palvelimilta. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin (esim. jäsenalueen sähköpostiosoitteisiin) tallennettuihin tietoihin. Lisätietoja rapidmailin tietosuojakäytännöstä on osoitteessa: 

https://www.rapidmail.de/datenschutz

Facebook

Internet-sivuillamme on vasemmalla integroitu fanisivusto "Weyergans High Care AG" sosiaalisessa verkostossa: Facebook (tarjoaja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, YHDYSVALLAT).

Voit tunnistaa Facebook-linkit Facebookin-logolla "f" tai "Tykkää" -painikkeesta sivuillamme Weyergans High Care weyergans.de.

Facebookille ei siirretä weyergans.de sivulta kerättyjä henkilötietoja. Linkit eivät ole laajennuksia!

Haluamme huomauttaa, että fanisivun tarjoajana emme saa mitään tietoa välitettyjen tietojen sisällöstä Itse Facebookissa.

Tämä on Facebookin vastuulla, kunhan oikeudellinen tilanne ei muutu tuomioiden mukana. Lisätietoja on Facebookin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus

Voit pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja.

Jos tällainen käsittely on käytettävissä, voit pyytää rekisterinpitäjältä seuraavat tiedot:

1) syyt, joita varten henkilötietoja käsitellään;

2) käsiteltyjen henkilötietojen luokat;

3) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille sinua koskevia henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan edelleen;

4) sinua koskevien henkilötietojen tai, jos erityiset tiedot eivät ole mahdollisia, säilytysajan määrittämisen suunniteltu kesto;

5) oikeus sinua koskevien henkilötietojen oikaisemiseen tai poistamiseen, oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä;

6) oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta;

7) kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;

8) tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukainen automaattinen päätöksenteko, profilointi mukaan luettuna, ja ainakin tällaisissa tapauksissa merkityksellinen tieto siihen liittyvästä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröidylle.

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, siirretäänkö sinua koskevat henkilötiedot kolmanteen maahan vai kansainväliselle järjestölle. Tässä yhteydessä voit pyytää, että sinulle ilmoitetaan asianmukaisista takuista GDPR:n 46 artiklan mukaisesti lähetyksen yhteydessä.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus vastustaa

Sinulla on oikeus erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu artiklan 6 kohdan 1 alakohta e mukaisesti, joka tapahtuu GPDR:n e tai f artiklan mukaisesti; Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele sinua koskevia henkilötietoja, paitsi jos hän pystyy osoittamaan käsittelyn pakottavat lailliset perusteet, jotka ylittävät sinun edut, oikeudet ja vapaudet, tai käsittelyn tarkoituksena on puolustaa, käyttää tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista mainontaa varten; Tämä koskee myös profilointia siltä osalta kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinua koskevia henkilötietoja ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY säädetään, sinulla on mahdollisuus käyttää oikeuttasi vastustaa tietoyhteiskunnan palvelujen käyttöä teknisiä eritelmiä käyttäen automatisoiduilla menettelyillä.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus oikaisuvaatimukseen

Sinulla on oikeus oikaista ja/tai täydentää rekisterinpitäjää, jos sinua koskevat käsitellyt henkilötiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia. Rekisterinpitäjän on tehtävä korjaus viipymättä.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus tietojen poistamiseen

Voit vaatia rekisterinpitäjää poistamaan sinua koskevat henkilötiedot välittömästi, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan tällaiset tiedot välittömästi edellyttäen, että jokin seuraavista syistä pätee:

 1. Sinua koskevat henkilötiedot eivät ole enää tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin tai joita varten ne muutoin on käsitelty.
 2. Peruutat suostumuksesi, johon käsittely perustui artiklan 6 kohdan 1 alakohtaan a tai artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
 3. Vastustat käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan GDPR:n mukaisesti, eikä käsittelyyn ole ensisijaisia perusteltuja syitä, tai vastustat käsittelyä GDPR:n 21 artiklan mukaisesti.
 4. Sinua koskevia henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 5. Sinua koskevien henkilötietojen poistaminen on välttämätöntä, jotta voidaan täyttää unionin oikeuden tai rekisterinpitäjän alaista oikeudellista velvoitetta.
 6. Sinua koskevat henkilötiedot on kerätty suhteessa tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjottuihin tietoyhteiskunnan palveluihin.
  1. a. Tiedottaminen kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut sinua koskevat henkilötiedot ja on velvollinen poistamaan ne GDPR:n 17 artiklan mukaisesti, hänen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, ottaen huomioon käytettävissä olevat teknologia- ja täytäntöönpanokustannukset, ilmoittaakseen rekisterinpitäjien, jotka käsittelevät henkilötietoja, joita olet rekisteröidynä pyytänyt heiltä poistamaan kaikki linkit tällaisiin henkilötietoihin tai näiden henkilötietojen kopioista tai jäljennöksistä.


b. Poikkeukset

Oikeutta tietojen poistoon siinä määrin kuin käsittely on tarpeen,

 1. käyttää oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen;
 2. täyttää unionin tai niiden jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaista lakisääteistä velvoitetta, joiden alainen rekisterinpitäjä on, tai suorittaa yleisen edun mukaista tehtävää tai käyttää rekisterinpitäjälle siirrettyä julkista valtaa;
 3. yleisen edun vuoksi kansanterveyden alalla yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohdan 2 alakohdan h ja sekä artiklan 9 kohdan 3 mukaisesti;
 4. yleisen edun mukaiseen arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastotarkoituksiin yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos a alakohdassa tarkoitettu laki todennäköisesti tekee tällaisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamisen mahdottomaksi tai vakavasti haittaavaksi, tai
 5. oikeusväitteiden puolustamiseksi.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus rajoitukseen

Voit pyytää sinua koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista seuraavin edellytyksin:

 1. jos kiistät sinua koskevien henkilötietojen paikkansapitävyyden niin pitkäksi aikaa, että rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista ja kieltäydyt poistamasta henkilötietoja ja pyydät sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta tarvitset niitä oikeusväitteen puolustamiseen, käsittelyyn tai puolustamiseen, tai
 4. jos olet vastustanut käsittelyä GDPR:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä vielä ole selvää, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt suuremmat kuin syysi.

Jos sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja voidaan käsitellä niiden säilytystä lukuun ottamatta ainoastaan suostumuksellasi tai oikeusvaateiden puolustamiseksitai toisen luonnollisen henkilön, tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi, tai unionin, tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Jos käsittelyn rajoittamista on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaan, rekisterinpitäjä ilmoittaa siitä sinulle ennen rajoituksen purkamista.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Automaattinen päätöksenteko tapauskohtaisesti, profilointi mukaan lukien

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen piiriin, joka perustuu yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, jolla on oikeusvaikutuksia sinua vastaan tai joka vaikuttaa sinuun vastaavasti. Tämä ei päde, jos päätös

 1. on tarpeen sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemiseksi tai tekemiseksi;
 2. on sallittu unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, johon rekisterinpitäjää sovelletaan, ja että lainsäädäntö sisältää asianmukaisia toimenpiteitä oikeuksiesi, vapautesi ja oikeutettujen etujesi turvaamiseksi;
 3. nimenomaan suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tiettyihin henkilötietoluokkiin, ellei 9 artiklan 2 kohtaa sovelleta a tai g GDPR:ään ja ellei ole toteutettu asianmukaisia toimenpiteitä oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tapausten osalta rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujesi turvaamiseksi, mukaan lukien ainakin oikeus henkilön puuttumiseen rekisterinpitäjään, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikkomuksen paikka, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen vastaista, sanotaan kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus tehtiin, on ilmoitettava kantelijalle kantelun asema ja tulokset, mukaan lukien mahdollisuus oikeussuojakeinoihin GDPR:n 78 artiklan mukaisesti.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada tietoa

Jos olet puolustanut oikeutta käsittelyn oikaisemiseen, poistamiseen tai rajoittamiseen rekisterinpitäjää vastaan, rekisterinpitäjä on velvollinen ilmoittamaan kaikille vastaanottajille, joille sinua koskevat henkilötiedot on luovutettu, tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai edellyttää kohtuutonta vaivaa.

Sinulla on oikeus saada tietoa näistä vastaanottajista rekisterinpitäjän osalta.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeudet

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjälle antamasi sinua koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yhteisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle esteittä sen rekisterinpitäjän toimesta, jolle henkilötiedot on toimitettu, edellyttäen, että

 1. käsittely perustuu artiklan 6 kohdan 1 alakohdan a mukaiseen suostumukseen, joka on GDPR:n artiklan 9 kohdan 2 alakohdan a mukaisesti, tai artiklan 6 kohdan 1 alakohta b mukaiseen sopimuksessa GDPR.
 2. käsittely suoritetaan automaattisilla menettelyillä.

Tätä oikeutta käyttäessäsi sinulla on myös oikeus saada, että sinua koskevat henkilötiedot siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tämä ei saa vaikuttaa muiden henkilöiden vapauteen ja oikeuksiin.

Oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei sovelleta yleisen edun vuoksi tehtävän suorittamiseen tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn eikä rekisterinpitäjälle siirretyn julkisen vallan käyttöön.

Aina hallinnassasi! - Tietosuojaoikeutesi

Lisäksi tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisesti tietojenkäsittelyä voidaan vastustaa rekisteröidyn erityistilanteesta johtuvista syistä.

Edellä mainittu yleinen vastustamisoikeus koskee kaikkia näissä tietosuojatiedoissa kuvattuja käsittelytarkoituksia, joita käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 alakohta f perusteella GDPR.

TIETOSUOJA-asetuksen mukaan olemme velvollisia toteuttamaan tällaisen yleisen ristiriidan vain, jos annat meille erittäin tärkeitä syitä (esim. mahdollinen vaara hengelle tai terveydelle).

Kirjoita tarvittaessa

Weyergans High Care AG

Gut Boisdorf 8 D-52355 Düren

Puhelin: +49 (0) 2421-96 78 0 Faksi: +49 (0) 2421-96 78 20

tai lähettää sähköpostia datenschutz@weyergans.de

Kysymykset, ehdotukset, valitukset

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tietosuojaa ja henkilötietojesi käsittelyä koskevista tiedoistamme,

kirjoita: datenschutz@weyergans.de

Virheet, kirjoitusvirheet, järjestelmävirheet ja muutokset pidätetään.Tämä tietosuojakäytäntö on tällä hetkellä voimassa. 03.2020 alkaen.

Verkkosivustomme ja sen tarjousten jatkokehityksen tai lakisääteisten tai lainsäädännöllisten vaatimusten muutosten vuoksi voi olla tarpeen muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Nykyiset tietosuojamääräykset ovat katsottavissa milloin tahansa verkkosivustolla, www.weyergans.de.